fbpx

Cine suntem noi?

www.graphical.ro sau GRAPHICAL DESIGN reprezintă denumirea comercială a societății GRAPHICAL E-DESIGN SRL, persoană juridică având naționalitate română, cu următoarele date de identificare: CUI: 43520414, Nr. înregistrare: J15 /9 /2021, e-mail: office@graphical.ro, telefon: +40 726 901 622.

Ce date prelucrăm?

În contextul utilizării site-ului și a formularelor de contact și/sau de abonare la newsletter-ul nostru, datele personale pe care le prelucrăm sunt următoarele: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, date de cont bancar, IP, precum și alte categorii de date. Aceste date sunt furnizate în mod direct de către dumneavoastră și presupune acordarea consimțământului pentru prelucrarea lor prin intermediul site-ului www.graphical.ro.

În ce scop prelucrăm aceste date?

Datele prelucrate astfel prin intermediul site-ului www.graphical.ro vor fi folosite:

 • în relațiile contractuale dintre dumneavoastră în calitate de client și Graphical Design în calitate de prestator de servicii, în scopul facturării și furnizării serviciilor contractuale. Refuzul furnizării acestor date necesare desfășurării relațiilor contractuale pot duce la imposibilitatea prestatorului de servicii, respectiv Graphical Design, de a-și duce la bun sfârșit relațiile contractuale;
 • în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, ca de exemplu obligațiile în materie fiscală și de arhivare. Nefurnizarea datelor dumneavoastră în acest scop pot atrage imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Graphical Design;
 • în scopul activităților de marketing direct prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail). Aceasta presupune acordarea consimțământului dumneavoastră în mod direct și voluntar pentru folosirea datelor furnizate în acest scop. Puteți opta pentru dezabonarea de la acest serviciu în orice moment prin folosirea opțiunii de “unsubscribe” de la finalul fiecarui e-mail care deservește activităților de marketing;
 • în scopul îmbunătățirii experienței userilor pe site-ul www.graphical.ro prin crearea de rapoarte și analize privind funcționarea acestuia. Temeiul utilizării datelor cu acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră prealabil.

Perioada de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate de către Graphical Design doar pe perioada necesară îndeplinirii relațiilor contactuale asumate, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului.

În situații expres reglementate legal, stocăm datele în funcție de perioada care este impusă de lege (de exemplu datele necesare facturării sunt păstrate timp de 10 ani din motive contabile).

Transferul de date

Datele furnizate pot fi dezvăluite partenerilor de afaceri sau altor terțe în temeiul unui angajament de confidențialitate realizat între Graphical Design și aceștia.

De exemplu datele dumneavoastră pot fi furnizate către alte companii, percum companii care ofera servicii IT (hosting), contabilitate, servicii juridice etc.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și doar ca urmare a unei cereri formulate expres.

Drepturile de care beneficiați

Drepturile de care beneficiați conform reglementărilor legale sunt următoarele:

 • dreptul de a fi informat în privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de acces la aceste date, respectiv de a obține confirmarea prelucrării acestor date de catre Graphical Design, precum și detalii despre modalitățile prin care aceste date sunt prelucrate;
 • dreptul de a rectifica aceste date dacă ele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate din partea Graphical Design, în situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR.
 • dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavostră;
 • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în situațiile prevăzute de art. 21 din GDPR.

Pentru orice întrebări suplimentare despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Graphical Design sau despre drepturile menționate mai sus, vă puteți adresa la adresa de e-mail office@graphical.ro.